تماس با مارکت 1224

دفتر مرکزی
استان آذربایجان غربی _ ارومیه خیابان کشتگر خیابان ارک ساختمان 67 طبقه4 واحد 15
مرکز امور مشتریان و شعبات
ارومیه: خیابان کشتگر خیابان ارک ساختمان 67 طبقه4 واحد 15
خوی : خیابان شهید صمدزاده نبش کوچه صابونچی پلاک 296 - 09053104898
مهاباد : خیابان سربازان 50 متر مانده به فلکه بیمارستان جنب لوازم خانگی خطیبی - 09022941020
نقده : خیابان علمی 1 روبروی مدرسه دانشپایه - 09029913691
تلفن های تماس